Psicopedagogia

 

PSICOPEDAGOGIA

L’equip està format per dues psicòlogues i una especialista en trastorns de l’aprenentatge.

Les tasques que porten a terme són:

  • Acollida dels nous alumnes.
  • Assessorament educatiu i acompanyament a les famílies.
  • Suport al professorat en la seva tasca educativa.
  • Orientació als alumnes en el seu procés formatiu.
  • Proves exploratòries col·lectives.
  • Orientació diagnòstica individualitzada.
  • Derivació a professionals externs dels alumnes amb dificultats d’aprenentatge.
  • Derivació a professionals externs dels alumnes amb dificultats conductuals i/o emocionals.