Serveis

 

La nostra escola intenta donar desposta a les necessitats que la societat va plantejant.

És per això que com a resposta a un intent de conciliació de la vida laboral i familiar disposem de tres serveis que ajuden a les famílies a la seva organitzant.

Tots tres són serveis que a més de cobrir les esmentades necessitats estan plantejats des de l’educació dels infants en aquests altres àmbits i amb un seriós plantejament pedagògic.