PREINSCRIPCIÓ CURS 2021-22

 

Presentació de  sol·licituds de preinscripció

             – Educació infantil de segon cicle i educació primària  del 15 al 24 de març de 2021.

          – Educació secundaria obligatòria (ESO) del 17 al 24 de març de 2021.

       

 

 

WEB INFORMATIVA
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

preinscripcio.gencat.cat