Reunions de famílies

 

 

A l’escola som conscients que quan famílies i professorat cooperen, els alumnes se senten millor a l’escola, gaudeixen més dels aprenentatges i milloren els resultats acadèmics. 

Per això, considerem les  reunions de pares i marescom  una oportunitat   extraordinària   per construir  una comunicació  bidireccional fluïda i una  connexió  compartida  entre  docents i famílies per  aconseguir  un objectiu comú: el benestar i l’educació dels infants i adolescents.

Les reunions generals de pares i mares es realitzen a inici de curs i a mitjans del 2n trimestre.