PROGRAMA SALUT ESCOLA

PROGRAMA SALUT ESCOLA

A partir del mes de febrer es posa en marxa a l’escola el programa Salut Escola. Aquest programa  que té com a objectiu  millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac, en col·laboració amb els centres educatius i els serveis de salut comunitària presents al territori.

Els eixos fonamentals d’actuació del PSiE són la salut mental; la salut afectiva i sexual; la violència i els maltractaments segons gènere, els hàbits de salut (consum de tabac i altres drogues, altres addiccions, exercici físic, dieta, etc) i els trastorns de la conducta alimentària.

Una de les principals línies d’actuació d’aquest programa és el servei Consulta Oberta, que implica el desplaçament periòdic de professionals d´infermeria als centres docents per afavorir l’accessibilitat dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.

A la consulta Oberta s’atenen consultes relacionades amb la salut dels adolescents (sense aparells de mesura), o sigui, parlant i escoltant el motiu d’inquietud o preocupació, per guiar-los a trobar l’ajuda i la informació necessàries amb: consells de salut, assessorament i suport. Si cal fer seguiment d’alguna situació o si cal demanar una ajuda per l’especialista, es fa la gestió oportuna segons la situació.

Es remarca la importància a l’adolescent, que el què es parli dins la consulta oberta és de caràcter privat entre l’alumne i la infermera que l’atén. La confidencialitat de les seves consultes per part de la infermera es mantindrà, excepte quan el motiu pel qual que es consulti, impliqui un risc greu per a la salut de l’adolescent o de la dels que l’envolten, aleshores s’hauria de comunicar a la coordinador/a pedagògica .

Els alumnes podran  accedir a la Consulta Oberta  els dimecres d’11 a 13 h.