Pastoral

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Departament d’Animació Cristiana
 

El Departament d’Animació Cristiana, amb el recolzament de tota la comunitat educativa, vetlla per fer realitat la dimensió cristiana de l’educació: orienta l’acció pastoral de l’escola en el marc del caràcter propi, promou l’ensenyament religiós escolar, el diàleg fe-cultura-vida, motiva la trobada amb l’experiència de Déu, i totes les activitats complementàries i extraescolars de caràcter específicament evangelitzador i solidari.

[ Anar al BLOG ]