Pares i mares delegats

 

 

Cada grup classe té un representant-portantveu dels pares i mares que serà nexe amb l’escola.

El pare/ mare delegat/da de curs té les següents funcions:

  • Servir d’enllaç i comunicació entre els tutors i els pares del alumnes d’un grup classe.
  • Col•laborar amb els tutors en el desenvolupament de les activitats de curs.
  • Contribuir a la difusió entre els pares de la informació que es genera en el sí de la comunitat educativa.