Missió, Visió i Valors

 

MISSIÓ

Com a escola cristiana inspirada en l´obra del fundador de la Congregació de les Carmelites Missioneres, Francesc Palau i Quer, volem educar l´alumne per ser capaç de donar sentit a la seva vida a través de la trobada amb si mateix, amb els altres, amb l´entorn i amb Déu i així arribar a ser persones compromeses en la transformació d´un món més just, humà, pacífic, solidari i sostenible.

 

VISIÓ  DE L´APRENENTATGE

Els nostres alumnes en finalitzar la seva escolaritat seran:

  • Persones autònomes, competents i capaces de treballar de manera cooperativa en un món global.
  • Persones amb gran capacitat digital, conscients que les eines informàtiques són claus per la seva formació continuada però sent crítics amb els aspectes negatius que també comporten.
  • Persones amb capacitat d´adaptació, capaces de comunicar-se amb persones diverses, en diferents idiomes, en un món multicultural i divers.
  • Persones preparades amb una formació integral havent desenvolupat les seves capacitats físiques, intel·lectuals, socials, transcendets i afectives com a base del desenvolupament de totes les seves competències que li portin en plenitud personal.

 

VISIÓ

L´Escola Mare de Déu del Carme volem ser reconeguts com un centre:

  • Referent i diferenciat al Prat de Llobregat perl seu nivell de formació integral dels nostres alumnes amb els mitjans i requisits del nostre món actual canviant.
  • Acollidor de la diversitat en el seu més ampli sentir, que ajuda a créixer a cada persona des de la seva unicitat i originalitat però en relació enriquidora amb l´altre.
  • Potenciador de la dimensió social del nostre alumnat basant la nostra educació en l´alteritat sent sensibles a les necessitats del món i lluitant activament per la seva transformació i per la justicia.
  • Afavoridor d´una educació basada en la dimensió ètica i transcendent que s´esforça en el treball de la vida interior del seus alumnes com a base del seu ésser persona conscient i compromesa en tots els aspectes de la seva vida.
  • Dinamitzador de les relacions de la Comunitat Educativa des de la participació, l´obertura, el respecte i diàleg en què tots els seus membres (famílies, alumnes, personal docent, personal no docent i religioses) tenen paraula i presència activa i compromesa.
  • Promotor de la formació permanent i l´acompanyament del seu personal com a clau de la millora contínua dels procesos educatius i dels serveis.

 

VALORS

Per aconseguir la nostra missió, com a escola evangelitzadora del model de Jesús de Natzaret, treballem i vivenciem els valors cristians i humans com a pilars de la formació integral dels nostres alumnes.

RESPECTE: Fomentar una actitud de senzillesa, llibertat i acollida. Afavorint la capacitat d´escoltar, dialogar i afavorir l´expressió lliure d´idees i creences. Impulsant actituds obertes a les aportacions d´altres cultures i rebutjar comportaments segregadors i selectius, creant espais de tolerància, respecte i pau que porten a el coneixement, acceptació i valoració de cada individu amb les seves diferències, qualitats i limitacions.

CULTIU DE LA INTERIORITAT:  cultivant l´interior com a espai de la descoberta d´un mateix, de l´altre i de Déu que porta a una manifestació exterior d´alegria i pau sinceres viscudes des del descobriment del trancendent en un mateix, en els altres i en la natura.

FOMENTAR LA SOLIDARITAT I LA JUSTÍCIA: sent sensibles a les necessitats dels altres, ser capaços d´oferir ajuda implicant personalment, educant als alumnes des de la perspectiva d´un món global i interconnectat en què es necessiten persones responsables que optin per l´erradicació de les injustícies que el regeixen.

RESPONSABILITAT I ESFORÇ: fomentant la responsabilitat i l´esforç dels nostres alumnes com a eix per al seu creixement integral i la seva maduració sent capaços de conduir la seva pròpia vida treballant per fer realitat el Regne de Déu en la nostra societat.