FEAC

 

 

FEAC

Família Escola Acció Compartida (FEAC)

Qué pretenem?

  • Crear un clima continuat de relació educativa entre l’escola i les famílies.
  • Establir i mantenir un canal regular d’informació entre l’escola i les famílies.
  • Establir un àmbit formatiu en el qual els protagonistes siguin, conjuntament, els pares i mares que ho desitgin i alguns dels mestres i professors/es de l’escola.
  • Dialogar sobre els criteris educatius de l’escola tenint en compte la condició cristiana de la mateixa.
  • Conèixer i comprendre les preocupacions de la família envers l’educació dels seus fills.

Com ens organitzem?

  • Els grups estan formats per pares i mares, mestres i professors de l’escola i un animador de grup.
  • El criteri de formació de grups és l’edat dels fills/alumnes. Les reunions tenen caràcter mensual.
  • El tema de la trobada es treballa a partir d’un full informatiu que arriba a totes les famílies.
  • Participem en les Jornades de formació i avaluació de FEAC.