Informació Coronavirus

Informació Coronavirus

 

La Generalitat ens ha arribat l’actualització del comunicat emès el passat 26 de febrer, seguint les indicacions que se’ns han donat a les direccions dels Serveis Territorials, el Departament d’Educació se’ns informa del següent:

 

  1. El Departament d’Educació està en contacte permanent amb el Departament de Salut i l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

 

  1. Amb caràcter general, i d’acord amb les recomanacions de les autoritats sanitàries, el Departament d’Educació us recorda que els centres educatius han de contactar amb el 061, Salut Respon, davant de qualsevol dubte relacionat amb aquesta qüestió. En cas que tingueu inquietud en relació amb possibles casos, heu de posar-vos en contacte també amb les direccions dels Serveis Territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona. Des d’aquests òrgans territorials, de la mà del Departament de Salut, es farà seguiment dels vostres casos o de les vostres consultes.

 

  1. Per a més informació sobre aquest virus i consells sobre com evitar-ne el contagi podeu accedir al següent enllaç:

 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/

 

  1. Es manté, com a principi general, la recomanació de no viatjar als països i a les regions afectades, mentre les autoritats sanitàries d’aquests països no aixequin les mesures de control que actualment estan duent a terme.

 

Per a més informació sobre el coronavirus, consulteu aquest enllaç del Canal Salut:

 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/index.html