Escola i Família

 

Entenem les relacions entre família i escola dintre del marc d’escola innovadora, escola que ha actualitzat el seu propòsit educatiu. L’actualització  ha portat i porta a un canvi rol en el paper de l’alumne que esdevé centre de l’aprenentatge, un canvi en el paper dels mestres que esdevenen guies i acompanyants i un canvi en el paper de les famílies que es reafirmen com a part activa a l’escola.

És per aquest motiu que hem engegat un seguit de projectes per possibilitar aquest nou paper de les famílies com a part activa a l’escola i en l’aprenentatge o creixement integral dels seus fills.
 
Els projectes són