Consell Escolar

 

CONSELL ESCOLAR

 
És l’expressió de la participació corresponsable quan fa convergir les il.lusions i l’esforç de tots els sectors de la comunitat educativa en tots els àmbits de l’escola.
 

Formen el consell :

Director/a (President/a del consell):                      Mª Dolors Cuevas Matas

Representants de la titularitat:                               1. Josefa Minguell Comaposada  

                                                                                          2. Irene Obradors Palau

                                                                                        3. Marta Peiró Rosell

     

Representants del professorat:                             1. Aurelio Rodríguez Martínez

2. Jose Jesús Mestre Pereira

3. MªTeresa Ferret Buruaga

 

 

Representants dels pares d’alumnes:                  1. Yolanda Hernández Castillo

2. Montserrat Castells Nadal

3. Mª de la Luz Cárdenas Mediano

4. Raúl Navarro Gómez        (Representant AMPA)

 

Representants dels alumnes:                                            Jon Fernández Gutiérrez

               

Representant del personal d’administració i serveis: –                          Judith Ruiz Fernández