Consell Escolar

 

CONSELL ESCOLAR

 
És l’expressió de la participació corresponsable quan fa convergir les il.lusions i l’esforç de tots els sectors de la comunitat educativa en tots els àmbits de l’escola.
 

Formen el consell :

Director/a (President/a del consell):                      Mª Dolors Cuevas Matas

Representants de la titularitat:                               1. Josefa Minguell Comaposada

        2. Irene Obradors Palau

        3. Marta Peiró Rosell 

Representants del professorat:                               1. Sergio López Bara

2. Mª Teresa Ferret Buruaga

3. Encarnación Morillas Paredes

4. Mercè Ortiz Guimerà

Suplents

José Mestre Pereira

Antònia Tragant Calveras

Laura López Jimeno       

Representants dels pares d’alumnes:                    1. Mª Ángeles Arias García

2. Montserrat Castells Nadal

3. Mª de la Luz Cárdenas Mediano

4. Raúl Navarro Gómez        (Representant AMPA)

Suplents

Cristina Montalbán Becerra

Alicia Hidalgo Infante

José Manuel Dominguez Prol

Representants dels alumnes:                                 1.Carlota Giménez Yxart

                2. Oscar Burés Mogollón

                Suplents

               Mark Paul Tamas

                Víctor Trujillo López

               Clàudia Hueto Caño

               Adrián Luna Casas

Representant del personal d’administració i serveis: –                          Judith Ruiz Fernández

Suplents:

 Rosa Cedrún Planas

 

La reunió constitutiva del consell escolar ha tingut lloc  el dia 15 de desembre de 2016