Biblioteca

BIBLIOTECA

L’obertura de la biblioteca en horari extraescolar també s’emmarca en el si del Pla educatiu d’entorn de ciutat.

L’actuació extraescolar de la biblioteca queda inserida en el projecte d’innovació: dinamització de la biblioteca de l’escola: un projecte global de centre i col·laborant específicament en els objectius següents de l’esmentat pla:

Potenciar la biblioteca escolar com un espai de recursos on es pugui trobar tot tipus d’informació en diferents suports a l’abast de l’alumnat, del professorat i de la comunitat educativa.

Dinamitzar el seu ús com a espai d’aprenentatge per tal que l’alumnat es formi en la cerca, el tractament i l’ús de la informació.

Fomentar l’hàbit lector i conjugar el gust per la lectura i l’escriptura amb la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.

L’horari d’obertura és de dilluns a dijous de 17:00h a 18:00h.

Fes click aquí per accedir al blog de la Biblioteca !!!