FEAC

 

 

FEAC

Família Escola Acció Compartida (FEAC)

Qué pretenem?

  • Crear un clima continuat de relació educativa entre l’escola i les famílies.
  • Establir i mantenir un canal regular d’informació entre l’escola i les famílies.
  • Establir un àmbit formatiu en el qual els protagonistes siguin, conjuntament, els pares i mares que ho desitgin i alguns dels mestres i professors/es de l’escola.
  • Dialogar sobre els criteris educatius de l’escola tenint en compte la condició cristiana de la mateixa.
  • Conèixer i comprendre les preocupacions de la família envers l’educació dels seus fills.

Com ens organitzem?

  • Els grups estan formats per pares i mares, mestres i professors de l’escola i un animador de grup.
  • El criteri de formació de grups és l’edat dels fills/alumnes. Les reunions tenen caràcter mensual.
  • El tema de la trobada es treballa a partir d’un full informatiu que arriba a totes les famílies.
  • Participem en les Jornades de formació i avaluació de FEAC.

 

Temes Butlletins FEAC Curs 2017/2018: 

 

INFANTIL

Butlletí 85 Infantil EINES PER GESTIONAR LA FRUSTRACIÓ
Dia:  Dilluns 5 de març
Hora: 19:00 h
Butlletí 87 Infantil EINES PER ACOMPANYAR ELS RESULTATS ESCOLARS

 Dia:  Dilluns 14 de maig
Hora: 19:00 h

Butlletí  

Dia:  Dilluns
Hora: 19:00 h

Butlletí Dia:  Dilluns
Hora: 19:00h
Butlletí Dia:  Dilluns
Hora: 19:00h

 

PRIMÀRIA

Butlletí 85 Primària EDUCAR CONTRA EL CONSUMISME
Dia:  Dijous 8 de març
Hora: 19:00 h
Butlletí 87 Primària L’ESFORÇ I LES NOTES

Dia:  Dijous 17 de maig
Hora: 19:00 h

Butlletí  

Dia:  Dijous
Hora: 19:00 h

Butlletí  

Dia:  Dijous
Hora: 19:00 h

Butlletí  

Dia:  Dijous
Hora: 19:00 h

 

ESO

Butlletí 85 ESO LA FRUSTACIÓ
Dia:  Dimarts 8 de març
Hora: 19:00 h
Butlletí 87 ESO  DEURES, NOTES, RESULTATS ACADÈMICS

 Dia:  Dimarts 15 de maig
Hora: 19:00 h

Butlletí  

Dia:  Dimarts
Hora: 19:00h