FEAC

FEAC

FEAC

Família Escola Acció Compartida (FEAC)

Qué pretenem?

  • Crear un clima continuat de relació educativa entre l’escola i les famílies.
  • Establir i mantenir un canal regular d’informació entre l’escola i les famílies.
  • Establir un àmbit formatiu en el qual els protagonistes siguin, conjuntament, els pares i mares que ho desitgin i alguns dels mestres i professors/es de l’escola.
  • Dialogar sobre els criteris educatius de l’escola tenint en compte la condició cristiana de la mateixa.
  • Conèixer i comprendre les preocupacions de la família envers l’educació dels seus fills.

 
Com ens organitzem?

  • Els grups estan formats per pares i mares, mestres i professors de l’escola i un animador de grup.
  • El criteri de formació de grups és l’edat dels fills/alumnes. Les reunions tenen caràcter mensual.
  • El tema de la trobada es treballa a partir d’un full informatiu que arriba a totes les famílies.
  • Participem en les Jornades de formació i avaluació de FEAC.

Temes Butlletins FEAC Curs 2016/2017: 

INFANTIL

Butlleti Infantil 79

ACOLLIDA A L’ESCOLA
Dia:  Dilluns 7 de novembre de 2016
Hora: 19:00 h

Butlleti Infantil 80

 

L’EDUCACIÓ COMENÇA A CASA

Dia:  Dilluns 13 de febrer de 2017
Hora: 19:00 h

Butlleti Infantil 82

 SER INFANT

Dia:  Dilluns 22 de maig de 2017
Hora: 19:00 h

Butlletí

Dia:  Dilluns
Hora: 19:00h

Butlletí

Dia:  Dilluns
Hora: 19:00h

PRIMÀRIA

Butlleti Primària 79

ACOLLIDA I DISCAPACITAT.

Dia:  Dijous 10 de novembre de 2016
Hora: 19:00 h

Butlleti Primària 80

 RESPONSABILITAT FAMILIAR

Dia:  Dijous 23 de febrer de 2017
Hora: 19:00 h

Butlleti Primària 82

 SER UN MATEIX

Dia:  Dijous 11 de maig de 2017
Hora: 19:00 h

Butlletí

 

Dia:  Dijous
Hora: 19:00 h

Butlletí

 

Dia:  Dijous
Hora: 19:00 h

ESO

Butlleti ESO 79

ACOLLIR I REFUGIAR
Dia:  Dimarts 8 de novembre de 2016
Hora: 20:30 h

Butlleti ESO 80

 RESPONSABILITAT, NORMES, FAMÍLIA

 Dia:  Dimarts 21 de febrer de 2017
Hora: 20:30 h

Butlleti ESO 82

 PER QUÈ NO ENS ACCEPTEM TAL COMSOM?

Dia:  Dimarts 9 de Maig de 2017
Hora: 19:00 h

Butlletí

Dia:  Dimarts
Hora: 20:30 h

Butlletí

Dia:  Dimarts
Hora: 20:30 h