ESCOLES VERDES

– VISITA EL NOSTRE BLOG –

Pretenem

La nostra escola continua adherida aquest curs  al Programa Escoles Verdes  de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa té com a doble objectiu:        

Ajudar els centres en la seva ambientalització, és a dir, incorporar la dimensió ambiental tant en la seva gestió com en el seu currículum.

Identificar, dins del conjunt del país, els centres compromesos  en la pròpia millora   ambiental i, per tant, en el seu entorn.

El nostre centre ha fet una definició dels seus trets i objectius ambientals que haurà de dur a terme  al llarg de diferents cursos escolars. Posteriorment, entenent que el  centre no ha de ser una realitat aïllada del seu entorn, continuarem participant en projectes locals  de millora ambiental, podent esdevenir, així, un dels  motors  del programa de sostenibilitat  a escala local, de l’Agenda 21 del nostre municipi.

Ens organitzem

  • Participant en les activitats de formació/assessorament  establertes en la metodologia del    programa del Departament de Medi Ambient.
  • Coordinant-nos  amb l’ajuntament  en la realització d’actuacions de millora local.
  • Continuem la recollida selectiva de residus.
  • Continuïtat del comitè ambiental per tal de seguir treballant en els projectes propis.
  • Continuïtat en l’auditoria de l’aigua.