Projectes

El plantejament dels cursos seguint el desenvolupament dels projectes d’escola ens possibilita que diferents persones del claustre es responsabilitzin de cadascun d’ells d’ells, de manera que la implicació en l’organització i gestió de l’escola és més repartida i per tant més eficaç. Des de fa 8 cursos, cada any intentem engegar algun projecte, el qual, en acabar el curs i si té valoració positiva se li dóna continuïtat.

D’aquesta manera molts dels objectius que ens proposem en el curs escolar estan inserits en el marc d’algun dels esmentats projectes.