El plantejament dels cursos seguint el desenvolupament dels projectes d’escola ens possibilita que diferents persones del claustre es responsabilitzin de cadascun d’ells d’ells, de manera que la implicació en l’organització i gestió de l’escola és més repartida i per tant més eficaç. Des de fa 8 cursos, cada any intentem engegar algun projecte, el qual, en acabar el curs i si té valoració positiva se li dóna continuïtat.

D’aquesta manera molts dels objectius que ens proposem en el curs escolar estan inserits en el marc d’algun dels esmentats projectes.