PROFESSORAT

Potencien en la comunitat educativa els valors evangèlics per tal d’anar forjant la persona cristiana que la nostra societat necessita.

– Afavoreixen el desenvolupament de les capacitats de cada alumne motivant l’esforç constant i la pròpia personalitat.
– Ajuden els alumnes a prendre consciència de la seva responsabilitat en la construcció d’un món més humà.

El claustre està format per 47 professionals distribuïts en les diferents etapes de l’ensenyament. 

 
  HORARI DE VISITES DEL PROFESSORAT (curs 2017-2018)

EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA

Georgina Martí

Tutora EI P3 A

Hores convingudes

Marta Sigalés

Tutora EI P3 B

Hores convingudes

Laia Blanco

Tutora EI P4 A

Hores convingudes

María Moré

Tutora EI P4 B

Hores convingudes

Arianne Serrat

Tutora EI P5 A

Hores convingudes

Isabel Bedós

Tutora EI P5 B

Hores convingudes

Esperança Llorens

Tutora EP 1 A

Hores convingudes

Laia Giralt

Tutora EP 1 B

Hores convingudes

Lourdes Gómez

Tutora EP 2 A

Hores convingudes

Lorena Varela

Tutora EP 2 B i Mestra Ed. Especial

Hores convingudes

     

Neus Oliveras

Especialista  Ed. Infantil

Hores convingudes

Carmen Álvarez

Especialista Ed. Infantil

Hores convingudes

Rosa Mª López

Especialista Ed. Infantil

Hores convingudes

Sara Comas

Mestra especialista

Hores convingudes

Antònia Tragant

Mestra especialista i Cap estudis

Hores convingudes

     

 

José Mestre

Tutor/a  EP CM 3 A

Dimarts de 9 a 10h  

Carolina Llana

Tutor/a    EP CM 3 B

Dilluns de 9,30 a 10,30h  

Iris Salayet

Tutor/a  EP CM 4 A

Dimecres 16-17h  

Patricia Grande

Tutor/a    EP CM 4 B

Dijous 15-16h  

Anna Mª Ruiz

Tutor/a    EP CS  5 A

Divendres de 16-17h  

Mª Àngels Porlan

Tutor/a    EP CS  5 B

Dimarts de 12-13h  

Magdalena López

Tutor/a    EP CS  6 A

Dimarts de 15-16h  

Marta Oliva

Tutor/a     EP CS  6 B

Dijous de 16 a 17h  

Mercè Rullo

Mestra CM i CS i Cap estudis

Hores convingudes

Maite Ferret

Mestra especialista

 Hores convingudes

Nora Boquera

Especialista Anglès

 Hores convingudes

Núria Espejo

Especialista Música

 Hores convingudes

Francesc Gaya

Mestra CM i CS

 Hores convingudes

Albert Valldosera

Mestre especialista

 Hores convingudes

Encarni Morillas

Gna. Marta Peiró

Especialista  Ed. Física

Especialista Religió

 Hores convingudes

Hores convingudes

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Gema Vicente

Tutora 1r ESO

 

 

 

 

 

 

 

Hores convingudes

 

 

 

 

 

 

 

Mònica Lorente

Tutora 1r ESO

Ruben Vinuesa

Tutor 1r ESO i Professor d’Educació Física

Sergio López

Tutor   2n ESO i coordinador

Isabel Álvarez

Tutora 2n ESO i Cap d’estudis

Joan Vall

Tutor 2n ESO

Aurelio Rodríguez

Tutor 3r ESO

Dolors Cuevas

Tutora 3r ESO i Directora

Verónica Martín

Tutora 3r ESO i coordinadora

Mercè Ortiz

Tutora 4t ESO A i professora de música

Laura López

Tutora 4t ESO B i coordinadora

Xavier Escuder

Professor Ciències socials, Emprenedoria i Economia.

Àngel Vicente

Professor de tecnologia i matemàtiques.

Lucía Hidalgo

Professora de CCNN, matemàtiques i tecnologia.

Iolanda Rodríguez

Professora de VIP

Lucía Hidalgo

Ruben Villar

Professora de CCNN

Professor àmbit humanístic

Montserrat Camprubí

Professora d’Ed. Física

 

EQUIP DIRECTIU

Gna. Marta Peiró

Titular

 

Dolors Cuevas

Directora pedagògica

 

Mercè Rullo

Cap d’estudis C1 EP

 

Antònia Tragant

Cap d’estudis C2. EI i EP

 Hores convingudes

Isabel Àlvarez

Cap d’estudis ESO

 

Mònica Lorente

Cap Departament d’Animació Cristiana

 

 

EQUIP PSICOPEDAGÒGIC

Mireia Serichol

Psicòloga

Hores convingudes

Anna Mª Pujol

Psicòloga

Hores convingudes

Anna Mata

Logopeda

Hores convingudes