Professors

PROFESSORAT

Potencien en la comunitat educativa els valors evangèlics per tal d’anar forjant la persona cristiana que la nostra societat necessita.

- Afavoreixen el desenvolupament de les capacitats de cada alumne motivant l’esforç constant i la pròpia personalitat.
– Ajuden els alumnes a prendre consciència de la seva responsabilitat en la construcció d’un món més humà.

El claustre està format per 43 professionals distribuïts en les diferents etapes de l’ensenyament. 
 
ED.INFANTIL

6 professors/es
3 especialistes

ED.PRIMÀRIA

13 professors/es
5 especialistes

ESO

13 professors/es
5 especialistes
  
 

HORARI DE VISITES DEL PROFESSORAT (curs 2016-2017)

EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA

Laia Blanco

Tutora EI P3 A

Dimecres, 09-10h

Maria Moré

Tutora EI P3 B

Dimecres 11-12h

Arianne Serrat

Tutora EI P4 A

Divendres, 10-11h

Isabel Bedós

Tutora EI P4 B

Dilluns, 10-11h

Marta Sigalés

Tutora EI P5 A

Dimecres, 9-10h

Georgina Martí

Tutora EI P5 B

Dimarts, 12-13h

Lourdes Gómez  

Tutora EP 1 A

Dijous, 10-11h

Lorena Varela

Tutora EP 1 B

Dijous, 15-16h

Esperança Llorens

Tutora EP 2 A

Dijous, 12-13h

Laia Giralt

Tutora EP 2 B.

Divendres, 11-12h

     

Neus Oliveras

Especialista  Ed. Infantil

Hores convingudes

José Mestre

Especialista  Ed. Física

Hores convingudes

Rosa Mª López

Especialista Ed. Infantil

Hores convingudes

Mª Dolors Pedrajas

Mestra especialista

Hores convingudes

Lorena Varela

Especialista d’Educació Especial

Hores convingudes

Sara Comas

Mestra especialista

Hores convingudes

 

Iris Salayet

Tutor/a  EP CM 3 A

 Hores convingudes  

Patricia Grande

Tutor/a    EP CM 3 B

 Hores convingudes  

José Mestre

Tutor/a  EP CM 4 A

 Hores convingudes  

Carolina Llana

Tutor/a    EP CM 4 B

 Hores convingudes  

Anna Mª Ruiz

Tutor/a    EP CS  5 A

 Hores convingudes  

Mª Àngels Porlan

Tutor/a    EP CS  5 B

 Hores convingudes  

Magdalena López

Tutor/a    EP CS  6 A

 Hores convingudes  

Marta Oliva

Tutor/a     EP CS  6 B

 Hores convingudes  

Mercè Rullo

Mestra CM i CS

Hores convingudes

Piedad Olea

Mestra CM i CS

 Hores convingudes

Nora Boquera

Especialista Anglès

 Hores convingudes

Núria Espejo

Especialista Música

 Hores convingudes

Francesc Gaya

Mestra CM i CS

 Hores convingudes

Marta Oliva

Mestra especialista

 Hores convingudes

Encarni Morillas

Especialista  Ed. Física

 Hores convingudes

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Gema Vicente

Tutora 1r ESO A

 

 

 

 

 

 

 

Hores convingudes

 

 

 

 

 

 

 

Mònica Lorente

Tutora 1r ESO B

Isabel Álvarez

Tutora 2n ESO A

Rubén Villar 

Tutor 2n ESO B

Mercè Ortiz

Tutora 3r ESO A

Laura López

Tutora 3r ESO B

Verónica Martín

Tutora 4t ESO A

Sergio López

Tutor 4t ESO B

Joan Vall

Professor de llengua catalana

Xavier Escuder

Professor d’economia i ciències socials.

Eduard Ferreté

Professor de tecnologia i matemàtiques

Montserrat Camprubí

Professora d’Ed. Física

Ruben Vinuesa

Professor d’Ed. Física

Lucía Hidalgo

Professora de CCNN

Iolanda Rodríguez

Professora de VIP

Lucía Hidalgo

Professora de CCNN

Valentín Vázquez 

Professor de matemàtiques

 

EQUIP DIRECTIU

Gna. Marta Peiró

Titular

 

Dolors Cuevas

Directora pedagògica

 

Mercè Rullo

Cap d’estudis C1 EP

 

Antònia Tragant

Cap d’estudis C2. EI i EP

 Hores convingudes

Aurelio Rodríguez

Cap d’estudis ESO

 

Mònica Lorente

Cap Departament d’Animació Cristiana

 

 

EQUIP PSICOPEDAGÒGIC

Mireia Serichol

Psicòloga

Hores convingudes

Anna Mª Pujol

Psicòloga

Hores convingudes

Anna Mata

Logopeda

Hores convingudes