P.A.S.

PAS

SERVEIS

 Administració: Una persona, assessoria tècnica i gestoria.

Secretaria: Una persona, assessoria informàtica.

Recepció: Quatre persones en diversos horaris.

                                             C1 : De 8:15 a 13:15h i De 14:30 a 19:00h

                                             C2 : De 8:45 a 13:15h i De 14:45 a 17:15h

Neteja: Vàries persones en diferents horaris.

Manteniment: A càrrec de diverses empreses especialitzades.

 ALTRES SERVEIS

Menjador: A càrrec de l’empresa GPL.

Guarderia: Una hora pel matí ( de 7.50 a 8.50h). El servei es pot utilitzar diàriament o bé els dies que interessin.