NORMATIVES

La Comunitat educativa és un grup de persones molt diverses, fet que comporta una gran riquesa i alhora fa necessària una normativa clara per poder garantir la bona convivència i l’èxit escolar.

La normativa que l’escola presenta és tant de caire general per al bon funcionament diari com d’aspectes propis d’algun dels grups que conformen la comunitat educativa.

L’aportació que fa aquesta normativa consensuada al nostre alumnat pretén posar les bases necessàries per a que sigui competent socialment en la seva vida adulta.

[Download not found]

[Download not found]

[Download not found]