INFORMACIONS SOBRE LES RECUPERACIONS DE SETEMBRE

INFORMACIONS SOBRE LES RECUPERACIONS DE SETEMBRE

L’alumnat  d’ESO amb matèries pendents ha de presentar-se a les proves extraordinàries els dies 4 i 5 de setembre  i ha de realitzar  les activitats de recuperació indicades per a cada matèria. Les proves tenen un pes  per a l’avaluació del 60% i les activitats del 40%. Tant les proves, com les activitats de recuperació són de realització obligatòria per poder recuperar.

Si les activitats de recuperació inclouen documents impresos, aquests es lliuraran a l’escola el dia de l’examen de la matèria corresponent. Si s’han d’enviar tasques via internet, aquestes es poden enviar fins al dia 31 d’agost com a molt tard.

El calendari i l’horari de les proves extraordinàries és el següent:

 

  Dimarts 4 setembre Dimecres 5 setembre
9 h. Matemàtiques Català

 

10 h. Ciències Naturals  1r i 2n ESO

Física i Química 3r ESO

Castellà
11 h. Visual i plàstica

Biologia i Geologia 3r ESO

Ciències Socials
12 h. Anglès Música

Treball de Síntesi

Educació Física

13 h. Religió Tecnologia

Optativa de 1r