INFORMACIÓ VAGA 8 MARÇ

INFORMACIÓ VAGA 8 MARÇ

Davant la convocatòria de Vaga general del proper divendres 8 de març, a l’escola, encara que una part del personal es pugui sumar a la convocatòria, garantim els serveis mínims establerts  organitzant els alumnes que vinguin de manera que estiguin atesos.

 

Els serveis de MENJADOR i el d’ACOLLIDA MATINAL queden garantits sempre que no es vegin afectat per causes alienes.